Lov FTF v našem okolí změnil svůj charakter natolik, že se ho v této podobě už nebudeme účastnit.

Domníváme se, že pravidla lovců FTF se rozešla do takové míry, že jakékoli porovnávání již ztratilo smysl. Proto ke dni 8.12.2017 rušíme tyto stránky.